Kweken van dierenVanaf wanneer?
Beroepskweker: de term 'professionele kweker' wordt vervangen door 'beroepskweker'.nu
Aantal nesten: een hobbykweker heeft maximum 5 nesten honden of katten per kalenderjaar. Een kweker die meer nesten kweekt is een beroepskweker.nu
Rassen: een hobbykweker kweekt ten hoogste 3 verschillende rassen of kruisingen per kalenderjaar. Een kweker die meer rassen kweekt is een beroepskweker.nu
Maximum rassen: een beroepskweker of kweker-handelaar mag met maximum 7 rassen of kruisingen kweken.1 januari 2021
Vrouwelijke dieren: vrouwelijke dieren mogen niet meer dan 3 keer per 24 maanden werpen1 oktober 2019
Selectie: de kweker moet rekening houden met de gezondheid (anatomisch, fysiologisch en gedragsmatig) van de ouderdieren zodat het welzijn en de gezondheid van het ouderdier en van de nakomelingen niet in het gedrang komen door het kweken.1 oktober 2019
Verhandelen van dierenVanaf wanneer?
Moederdier: de kweker toont het moederdier als de kandidaat-koper dit vraagt.
Voor de kweker-handelaar geldt dit voor eigen kweekdieren.
1 oktober 2019
Minimumleeftijd: honden mogen slechts gespeend en verhandeld worden op de leeftijd van 8 weken. Voor katten is dit op 12 weken.1 oktober 2019
Adverteren: adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die effectief worden aangeboden is verboden.nu
Korting: elke vorm van korting op de verkoop van dieren is verboden.nu
Garantiecertificaat: het garantiecertificaat is gewijzigdnu
Vaccinaties:
 • Honden mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
  • het parvovirus
  • het distempervirus
  • kennelhoest (bordetellose en para-influenza)
  • hepatitis contagiosa canis
 • Katten mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
  • panleucopenie
  • rhinotracheïtis
  • feline leucose
1 oktober 2019
Quarantaine: de kweker-handelaar plaatst aangekochte pups / kittens minstens 10 dagen in quarantaine. Pas na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts mogen de dieren verkocht worden.
Het reglement voor het gebruik van het lokaal wordt zichtbaar aan de ingang opgehangen.
Het lokaal wordt dagelijks gereinigd en na het verblijf ontsmet.
1 oktober 2019
Richtlijnen: de richtlijnen over het houden en verzorgen van een hond / kat mogen ook digitaal worden verspreid.1 oktober 2019
Infrastructuur en inrichtingVanaf wanneer?
Vloeren: roostervloeren zijn verboden.
Geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende steun geven aan de poten, volledig verwijderd kunnen worden en niet boven een mestkelder liggen.
1 januari 2024
Buitenbeloop: gezonde honden moeten minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week, toegang hebben tot een buitenbeloop.
Uitzondering: honden met niet-gespeende jongen, honden in quarantaine of afzondering .

Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot het buitenbeloop, worden de honden minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week uitgelaten. De kweker moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld camerabeelden of chipregistratie.
1 januari 2024
Groepshuisvesting: honden moeten minstens per 2 zitten.
Afwijkingen zijn mogelijk bij agressie, ziekte of wanneer de kweker verwacht dat de hond niet langer dan 1 maand deel kan uitmaken van een stabiele groep.
1 januari 2024
Brandalarm (niet voor hobbykwekers): de lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.1 januari 2021
Verzorging van dierenVanaf wanneer?
Honden: het gebit wordt regelmatig gecontroleerd en verzorgd.nu
PersoneelVanaf wanneer?
Diploma's en getuigschriften (niet voor hobbykwekers): ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of getuigschriften behaald:
 • dierenzorg (niveau secundair onderwijs)
 • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg
 • diergeneeskunde
 • asielmedewerker, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dienst Dierenwelzijn
 • diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend
De verantwoordelijke zorgt voor een opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken zijn bij de verzorging van de dieren.
1 januari 2024
Personeelsaantal: per 5 volwassen honden of katten moet 0,1VTE (1VTE = 38u) tewerkgesteld zijn.1 oktober 2019
Controle door de contractdierenartsVanaf wanneer?
Frequentie bij hobbykweker: minstens 2 keer per geboren nestje
Frequentie bij beroepskweker en kweker-handelaar: minstens 1 keer per maand met een minimum van 2 bezoeken per geboren nestje
1 oktober 2019
De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie:
 • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
 • bij behandeling: de diersoort, het chipnummer, de diagnose en de behandeling van elk dier dat hij behandelt
 • bij euthanasie: de diersoort, het chipnummer en de reden van de euthanasie
 • afwijkend gedrag: de diersoort, het chipnummer en het afwijkend gedrag
 • eventuele aanbevelingen: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren.
 • Belgischevlag.jpg
  Belgischevlag.jpg
  54,5 KB · Weergaven: 186