Vergiftiging

Sommige stoffen die voor mensen niet giftig zijn, kunnen schadelijk zijn voor katten:
  • Alcohol
  • Cafeïne
  • Chocolade
  • Dennenolie, veroorzaakt buikpijn en orgaanaandoeningen
  • Etherische olie, leidt bij inname tot inwendige verwondingen en veroorzaakt huidirritatie bij contact met de huid
  • Lelie, veroorzaken nierfalen
  • Macadamianoten, veroorzaakt spiertrillingen, verlamming, gewrichtsstijfheid en hoge koorts
  • Tabak, schadelijk voor zenuw- en spijsverteringsstelsel, tabaksrook kan leiden tot kwaadaardige lymfomen
  • Paracetamol, in tegenstelling tot de mens, hebben katten geen enzym dat paracetamol omzet tot zijn onschadelijke, uitscheidbare metaboliet. De kleinste hoeveelheid kan reeds tot fatale, onomkeerbare levernecrose leiden.