Diersoorten:
Hond, kat.
Honden jonger dan 4 maanden worden niet toegestaan!

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës). Uw dier moet gevaccineerd worden met geïnactiveerd vaccin of met een recombinant rabiës vaccin.
Uw dier moet eerst gechipt zijn! Vervolgens moet uw dier minstens 2 keer gevaccineerd worden tegen Rabiës, nadat de chip is ingebracht. (Onder strikte voorwaarden kan een eerste vaccinatie, gezet voordat de chip is ingebracht, geldig bevonden worden: er moet dan na het chippen, maar voor de tweede vaccinatie, een bloedtest worden uitgevoerd. Meer informatie over deze uitzondering vindt uhier.)
Tussen de twee entingen moet een periode zitten van meer dan 31 dagen. Na de tweede rabiësenting, en binnen de geldige termijn, moet er een bloedtest gedaan worden waarbij de Rabiëstiter bepaald wordt. Na een positieve uitslag moet u nog 180 dagen wachten voor vertrek. Deze bloedtest is 2 jaar geldig. Als binnen twee jaar na de laatste titerbepaling een nieuwe titerbepaling wordt gedaan en beide uitslagen zijn hoger dan 0,5 IE/ml, is er geen wachttijd van 180 dagen nodig.
Uw hond of kat moet minstens 91 dagen oud zijn bij de eerste vaccinatie.
De laatste vaccinatie mag niet ouder zijn dan 12 maanden.

KLIK HIER voor de lijst van laboratoria die door de Japanse overheid zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van de titerbepaling na rabiësvaccinatie.

Identificatie:
Verplichte chip. Uw dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie gegeven is (zie hierboven).
De chip moet overeenkomen met de ISO standaard 11784 of 11785. Als het dier een andere chip heeft, moet de eigenaar een eigen scanner meenemen.

Quarantaine:
Er is een quarantaineperiode van 12 uur. Wanneer er documenten ontbreken kan deze periode langer duren, tot maximaal 180 dagen!

Gezondheidscertificaat:
Verplicht. Het gezondheidscertificaat mag maximaal 2 dagen oud zijn.

Legalisering:
Legalisering gaat via de afdeling CoA (Certificering op afstand) van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Bijzonderheden:
Voor meer informatie over invoereisen en een exportvergunning kunt u kijken op: Invoereisen Japan.
Import moet 40 dagen van te voren gemeld worden bij de Animal Quarantine Service. De formulieren kunt u bij bovenstaande link vinden.
Voor honden worden de volgende vaccinaties en behandelingen sterk aanbevolen: hondenziekte, HCC (adenovirus type II), Parvo, Parainfluenza, Leptospirose, Coronavirus, behandeling tegen interne en externe parasieten.
Voor katten worden de volgende vaccinaties en behandelingen sterk aanbevolen: Feline Virale Rhinotracheitis, Feline Calicivirus, Feline Panleukopenie, behandeling tegen interne en externe parasieten.

Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:
Verplichte chip.
EU dierenpaspoort verplicht.
Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.
  • japan-flag-medium.png
    japan-flag-medium.png
    14,4 KB · Weergaven: 376