Chippen

Het verplichtstellen van identificatie & registratie (chippen) van katten zal volgens de Dierenbescherming weldegelijk bijdragen aan het terugdringen van het aantal zwerfkatten in Nederland.
Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat dit volgens haar niet het geval is en dat ze daarom niet voor een dergelijke regeling is. De Dierenbescherming is zeer teleurgesteld hierover en zal de staatssecretaris in een brief oproepen om dit onderwerp opnieuw in overweging te nemen.

In november 2012 heeft de Partij voor de Dieren er bij toenmalig staatssecretaris op aangedrongen om zijn plannen voor het verplicht chippen van honden, uit te breiden met een verplichting voor katten.
Er volgde een toezegging om hier in januari 2013 op terug te komen.
Dit deed staatssecretaris Dijksma met een brief aan de Tweede Kamer. Daarin trekt zij de volgende conclusie: "Gelet op de geringe bijdrage die een verplichte identificatie en registratie (I&R) voor katten levert aan de oplossing van de zwerfkattenproblematiek en vanwege de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven kies ik niet voor om I&R voor katten verplicht te stellen".
De Dierenbescherming ziet het verplicht stellen van chippen van katten wel als middel om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal zwerfkatten in Nederland. Zo zal het ervoor zorgen dat mensen zich, bij de aanschaf van een kat, bewuster zijn van hun zorgplicht. Ook verwacht de Dierenbescherming dat het ongebreideld fokken van nestjes met huiskatten sterk zal afnemen omdat ook deze kleinschalige fokkers zich zullen moeten registreren. Uiteraard draagt I&R bij aan het kunnen identificeren van loslopende katten waardoor deze teruggebracht kunnen worden naar de eigenaar in plaats van dat deze verwilderen tot zwerfkatten.
Wat betreft de kosten stelt de Dierenbescherming dat deze beperkt zijn omdat deze toch al gemaakt worden voor de invoer van de verplichte I&R voor honden.
Verplicht chippen katten helpt WEL bij terugdringen aantal zwerfkatten.

bron dierenbescherming.nl
  • images (1).jpg
    images (1).jpg
    3,1 KB · Weergaven: 360