BengalenDoor een aanpassing van de regelgeving over de positieve lijst, is het houden van bengalen vanaf F5 generatie toegelaten.
De bengaal is een kruising tussen de gewone huiskat (Felis catus) en de wilde bengaalse tijgerkat (Prionailurus bengalensis bengalensis).
Het houden van andere kruisingen van een huiskat en een wilde kattensoort, zoals Savannah, blijft verboden.
( voor savannah moet je een vergunning hebben)
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende wijziging van het KB van 16 juli 2009 tot vaststelling van de positieve lijst treedt op 14 september in werking.
Aanpassing positieve lijst

7990