Natuurgeneeskunde en homeopathie


Natuurgeneeskunde is gebaseerd op balansherstel en balansbehoud.
Het uit balans raken van het lichaam kan allerlei oorzaken hebben, zoals veranderingen (verhuizing, gezinssamenstelling e.d.), stress, ziekte, stralingen (geopathische belasting), ouderdom, invloed van de eigenaar/verzorger enz.
Sommige dieren zijn gevoeliger (sensitiever) dan andere dieren en kunnen daardoor ook eerder problemen krijgen.
Met natuurlijke middelen en maatregelen kan het lichaam weer in balans gebracht worden en kan het natuurlijk zelfgenezend vermogen (=weerstand), wat altijd aanwezig is, gestimuleerd worden en zo leiden naar herstel.

Door niet de symptomen te gaan bestrijden, maar de oorzaak van het probleem op te sporen zal er een betere en diepere genezing plaatsvinden.
Ten onrechte wordt soms gedacht dat natuurgeneeskunde alleen homeopathie is, maar natuurgeneeskunde is een verzamelnaam van alle natuurlijke geneeswijzen, waarvan homeopathie een specialisatie is.
De homeopathische middelen zijn gemaakt van planten, dieren, mineralen, metalen of ziekteverwekkers, Je kijkt dan ook naar de specifieke typische eigenschappen van het dier, zowel fysiek als psychisch.
Soms kan het wat langer duren voordat je de oorzaak gevonden hebt en ga je het probleem schil voor schil afpellen, beginnend met de laatste klachten totdat je bij de kern bent.
Net zoals je een ui afpelt.
Welke therapie, mate waarin en de duur ervan wordt afgestemd op het geheel van factoren die van invloed zijn op het dier.
Voor meer informatie over de andere therapieën waarvan ik gebruik maak zie “overige therapieën” verder op de site.


Radiësthesie
Radiësthesie is een begrip uit de new age en alternatieve geneeswijzen en betekent het werken met 'straling' die een gevoelig persoon beweert te kunnen voelen met zijn of haar lichaam. In oudere werken wordt vaak gesproken over radio-aesthesie, wat later werd samengetrokken tot radiësthesie. Het begrip straal wordt in de radiësthesie niet gebruikt in dezelfde zin als in de fysica.
Radiësthesisten spreken vaak van afstemstraal, horizontale straal, en dergelijke. Vaak bedoelen zij dit figuurlijk.
Het is dan een imaginaire straal die enkel bedoeld is om zich beter op de opsporing te kunnen concentreren. Meestal werkt deze persoon met een pendel of wichelroede.
In new age en alternatieve geneeswijzen wordt dikwijls met radiësthesie gewerkt.
Wetenschappelijk bewijs voor deze 'straling' is niet te vinden, en radiësthesie wordt dan ook als een pseudowetenschap gezien.
De wetenschapper zoekt hier immers naar een straal in de klassieke betekenis van het woord.


Lecher antenne

Wat is een Lecher antenne en hoe werkt het?
De Lecher antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. Met de Lecher antenne kan exact bepaalt worden wat de mate van gezondheid of pathologie van een orgaan of weefsel is en informatie over de energetische toestand van mens, dier, een woning of een verblijf (zoals een stal).
In principe is met de Lecher antenne alles te meten.

De Lecher antenne is vernoemd naar de Duitse fysicus Ernst Lecher die in 1890 voor het eerst de snelheid van electromagnetische golven onderzocht.
De antenne zelf is ontworpen door de Duitse natuurkundige R. Schneider. De Lecher antenne bestaat uit een kunststof plaatje van epoxyglasvezel waarop een koperen Lechertransmissieleiding is bevestigd die voorzien is van een maatverdeling.
Deze meetlat kan met een schuifje op verschillende golflengtes (frequenties) worden ingesteld. Aan het kunststofplaatje zijn twee handgrepen bevestigd, in één van deze handgrepen bevindt zich een magneetstaafje.
Hiermee kan naar keuze een positieve of een negatieve polariteit worden ingesteld, zodat positieve en negatieve energie, aanwezig in een orgaan, met elkaar vergeleken kunnen worden.


Wat en hoe wordt er gemeten met een Lecher antenne?
Ieder weefsel, orgaan of aandoening bestaat uit energie.
Energie beweegt zich in een golf en heeft een specifieke frequentie/trilling, dat betekent dat ieder gezond orgaan, weefsel of aandoening een standaardfrequentie heeft.
Na langdurig onderzoek van de onderzoeker en leraar Walter Kunnen en dankzij vervolgonderzoek door holistisch dierenarts, docent en onderzoeker Eric Laarakker, zijn er inmiddels al zo'n 3500 frequenties van het lichaam en pathogene belastingen meetbaar.

De lecher antenne kan de lengte van de energiegolf waar hij op wordt geplaatst bepalen en daarmee de frequentie van het orgaan in kwestie.
Wanneer de 'meetlat' op een energiebaan wordt geplaatst maakt deze een aantal slagen.
Het aantal slagen dat de antenne maakt bepaalt de (energie) frequentie van het orgaan dat wordt gemeten. Wanneer dit afwijkt van de standaardfrequentie, is een orgaan uit balans.
  • images.jpg
    images.jpg
    6 KB · Weergaven: 403